Spring naar inhoud

De organisatie

3.1. Algemeen

Conform artikel 25 van de statuten treft u hierbij het verslag en de jaarstukken over het boekjaar 2021 aan.

Woningstichting Compaen is een stichting met de status van toegelaten instelling conform artikel 19 eerste lid van de Woningwet.

Prestatieafspraken

Ook in 2021 zijn wij met gemeenten, huurders en corporaties in gesprek gegaan over de lokale ambities. Het resultaat is dat de prestatieafspraken 2017 tot en met 2021 in Helmond en Geldrop-Mierlo zijn aangevuld met de prestatieafspraken voor 2021.

Toelating en inschrijving

Naam van de toegelaten instelling

Woningstichting Compaen

Werkgebied

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

Gemeente waar de instelling haar zetel heeft

Helmond

Correspondentieadres

Postbus 249, 5700 AE Helmond

Kantooradres

Houtsestraat 69, 5706 LR Helmond

Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de instelling is toegelaten

Koninklijk Besluit nr. 177 van 28 juli 1969

Statuten vastgelegd in een notariële akte

4 december 2017

Kamer van Koophandel

Ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 40236239 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Relatie met andere rechtspersonen

Woningstichting Compaen is aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties.

Woningstichting Compaen is voor 100% aandeelhouder van Compaen Energie BV. Het statutair vermogen van Compaen Energie BV bedraagt € 18.000. De financiële omvang van de kernactiviteiten bedroeg in 2021 ongeveer € 250.000. Bij Compaen Energie BV zijn de commerciële activiteiten met betrekking tot de levering van energie die opgewekt wordt uit bodemwarmte ondergebracht.

Woningstichting Compaen is voor 25% aandeelhouder van de gezamenlijk met de Helmondse woningcorporaties Woonpartners, Volksbelang en woCom opgerichte beheer-BV woonwagens en standplaatsen. Het aandeel van Woningstichting Compaen in het vermogen bedraagt € 244.500.

Daarnaast maakt Woningstichting Compaen deel uit van diverse werk- en begeleidingsgroepen in de wijken Brandevoort, Brouwhuis, Mierlo-Hout, Stiphout en in Mierlo.

Verder participeert Woningstichting Compaen in diverse Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Brandevoort, Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en in Mierlo.

De medewerkers

Per 31 december 2021 heeft Woningstichting Compaen en de aan haar geconsolideerde maatschappijen 24 medewerkers (22,72 fte) in dienst tegen 26 medewerkers (22,27 fte) in 2020.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit drie personen die ten minste 4 maal per jaar overleggen met de directeur-bestuurder.

3.2. Het (woning)bezit

Het bezit van Woningstichting Compaen is gelegen in Helmond in de wijken Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis, Brandevoort en in Mierlo.

Mutaties in het woningbezit

Aantal woningen Helmond Mierlo Totaal
 1 januari 2021 2.263 1.179 3.442
Nieuwbouw 4 0 4
Sloop -14 0 -14
Verkocht -1 0 -1
Aankoop 1 0 1
Reclassificatie 0 1 1
31 december 2021 2.253 1.180 3.433
Dit jaar hebben enkele huurders hun intrek gevonden in het opgeleverde nieuwbouw in Stiphout
waarbij de huurders samen tot een tuinindeling zijn gekomen.

De woningen onderverdeeld naar type

Type woningen Helmond Mierlo Totaal
Eengezinswoningen 1.492 796 2.288
Seniorenwoningen 381 57 438
Duplexwoningen 46 0 46
Portiekwoningen 42 28 70
Maisonnettes 54 0 54
Appartementen 238 299 537
31 december 2021 2.253 1.180 3.433

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Type woningen Helmond Mierlo
Eengezinswoningen 1492 796
Seniorenwoningen 381 57
Duplexwoningen 46 0
Portiekwoningen 42 28
Maisonnettes 54 0
Appartementen 238 299

De woningen onderverdeeld naar bouwjaar en wijk

Bouwjaar   Helmond               Mierlo   Totaal
    Brandevoort   Brouwhuis   Mierlo-Hout   Stiphout        
1945-1969   0   0   308   74   153   535
1970-1979   0   9   295   31   445   780
1980-1989   0   414   323   58   284   1.079
1990-1999   0   186   15   43   74   318
2000-2009   352   0   38   37   132   559
2010-2019   48   19   0   0   91   158
2020-2029   0   0   0   4   0   4
Totaal   400   628   979   247   1.179   3.433

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Bouwjaar Brandevoort Brouwhuis Mierlo-Hout Stiphout Mierlo
1945-1969 0 0 308 74 153
1970-1979 0 9 295 31 445
1980-1989 0 414 323 58 284
1990-1999 0 186 15 43 74
2000-2009 352 0 38 37 132
2010-2019 48 19 0 0 91
2020-2029 0 0 0 4 0

Het type vastgoed onderverdeeld naar bouwjaar

Bouwjaar   Totaal                       Totaal
    EGW   MGW   BOG   MOG   Parkeerplaats   Garagebox    
1945-1969   534   0   2   1   0   199   736
1970-1979   526   254   5   0   0   0   785
1980-1989   949   130   0   0   0   22   1.101
1990-1999   265   53   0   0   0   0   318
2000-2009   313   246   0   0   58   54   671
2010-2019   106   52   0   9   0   0   167
2020-2029   4   0   0   0   0   0   4
Totaal   2.697   735   7   10   58   275   3.782

Het type vastgoed onderverdeeld naar bouwjaar en gemeente Helmond

Bouwjaar   Helmond                       Totaal
    EGW   MGW   BOG   MOG   Parkeerplaats   Garagebox    
1945-1969   381   0   2   1   0   184   568
1970-1979   139   196   5   0   0   0   340
1980-1989   753   42   0   0   0   22   817
1990-1999   224   20   0   0   0   0   244
2000-2009   270   157   0   0   58   54   539
2010-2019   67   0   0   1   0   0   68
2020-2029   4   0   0   0   0   0   4
Totaal   1.838   415   7   2   58   260   2.580

Het type vastgoed onderverdeeld naar bouwjaar en gemeente Geldrop-Mierlo

Bouwjaar   Mierlo                       Totaal
    EGW   MGW   BOG   MOG   Parkeerplaats   Garagebox    
1945-1969   153   0   0   0   0   15   168
1970-1979   387   58   0   0   0   0   445
1980-1989   196   88   0   0   0   0   284
1990-1999   41   33   0   0   0   0   74
2000-2009   43   89   0   0   0   0   132
2010-2019   39   52   0   8   0   0   99
2020-2029   0   0   0   0   0   0   0
Totaal   859   320   0   8   0   15   1.202

De woningen onderverdeeld naar huurprijsklasse en wijk

Prijsklasse   Helmond               Mierlo   Totaal
    Brandevoort   Brouwhuis   Mierlo-Hout   Stiphout        
Goedkoop   0   50   141   12   163   366
Betaalbaar laag   41   549   683   163   771   2.207
Betaalbaar hoog   195   28   138   60   199   620
Duurder   117   1   14   12   42   186
Duur   47   0   3   0   4   54
Totaal   400   628   979   247   1.179   3.433

Brandevoort

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Prijsklasse Brandevoort
Goedkoop (< € 442,46) 0
Betaalbaar laag ( € 442,46 - € 633,25) 41
Betaalbaar hoog ( € 633,25 - € 678,66) 195
Duurder ( € 678,66 - € 752,33) 117
Duur (> € 752,33) 47

Brouwhuis

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Prijsklasse Brouwhuis
Goedkoop (< € 442,46) 50
Betaalbaar laag ( € 442,46 - € 633,25) 549
Betaalbaar hoog ( € 633,25 - € 678,66) 28
Duurder ( € 678,66 - € 752,33) 1
Duur (> € 752,33) 0

Mierlo-Hout

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Prijsklasse Mierlo-Hout
Goedkoop (< € 442,46) 141
Betaalbaar laag ( € 442,46 - € 633,25) 683
Betaalbaar hoog ( € 633,25 - € 678,66) 138
Duurder ( € 678,66 - € 752,33) 14
Duur (> € 752,33) 3

Stiphout

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Prijsklasse Stiphout
Goedkoop (< € 442,46) 12
Betaalbaar laag ( € 442,46 - € 633,25) 163
Betaalbaar hoog ( € 633,25 - € 678,66) 60
Duurder ( € 678,66 - € 752,33) 12
Duur (> € 752,33) 0

Mierlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Goedkoop (< € 442,46) 163
Betaalbaar laag ( € 442,46 - € 633,25) 771
Betaalbaar hoog ( € 633,25 - € 678,66) 199
Duurder ( € 678,66 - € 752,33) 42
Duur (> € 752,33) 4

Onroerende goederen (niet zijnde woningen)

Type vastgoed   Helmond               Mierlo   Totaal
    Brandevoort   Brouwhuis   Mierlo-Hout   Stiphout        
Garages   0   21   148   0   15   184
Parkeerplaatsen   112   0   0   37   0   149
BOG   0   0   0   6   0   6
MOG   0   0   2   0   8   10
ZOG   0   0   0   0   0   0
Totaal   112   21   150   43   23   349

Helmond

318 garages en parkeerplaatsen, een kantoor aan de Houtsestraat (BOG), een steunpunt aan de Dorpsstraat, 32 wooneenheden (MOG) verhuurd aan stichting ORO en een perceel grond aan de Houtse Parallelweg. De 32 wooneenheden zijn verantwoord als 1 VHE. Dit vanwege het feit dat dit complex aan één huurder wordt verhuurd. Daarnaast is er ultimo 2021 een grondpositie aangekocht, met daarop een 6-tal BOG objecten met een aflopend huurcontract in 2022.

Mierlo

15 garages en 8 ruimtes in het Hof van Bethanië aan de Heer van Scherpenzeelweg voor medische en maatschappelijke instellingen (MOG).

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting